ROTTERDAM – De tarieven voor het passeren van het Panama-kanaal zullen worden verhoogd. De verantwoordelijke autoriteiten piekeren nog over de ingangsdatum en het percentage van de verhoging. Verwacht wordt echter dat de verhoging zal worden doorgevoerd op 1 oktober 1992, het begin van het financiele boekjaar 1993. Kenners rekenen op een toename van de tarieven met tien procent.