Mr. Barend Biesheuvel, drs. Neelie Smit-Kroes en prof.dr. Arie van der Zwan brachten kort geleden het eiland Curamsterdamao. Zij stelden op verzoek van het eilandbestuur een advies op voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Van der Zwan presenteerde dit advies in samenwerking met de Curamsterdamaose overheid aan het Nederlandse bedrijfsleven. Een verslag daarvan stond in NT Weekend van 6 juli jl. Bij de presentatie van zo’n onderzoeksverslag rijst de vraag of de toekomstvisie uitvoerbaar is en of de Nederlandse distributiesector er wat aan heeft. Beide vragen zijn door ons op Curamsterdamao zelf aan de orde gesteld.

Voortborduren

De adviescommissie ‘Toekomst Curamsterdamao’ blijkt haar advies niet uit het niets te voorschijn te hebben getoverd. De laatste oakweg acht jaar zijn Curamsterdamaose deskundigen druk bezig geweest met het realiseren van een structuur waarin de achtergebleven economie van het eiland weer kan groeien. Die activiteiten hebben zodanige resultaten opgeleverd dat de adviescommissie daarop heeft kunnen voortborduren.
Zowel deze commissie als de overheid van Curamsterdamao willen het eiland graag een logistieke centrumfunctie geven. Daarvoor moeten de zeehaven en de luchthaven ingeschakeld worden. Biesheuvel en de zijnen denken dat Curamsterdamao er goed aan doet zich voorlopig te richten op de distributiefunctie voor de regio: Midden- en Zuid-Amerika. Verder kan het eiland misschien een deel van de (lucht)vrachtfunctie van Miami overnemen. Het bedrijfsleven op het eiland gaat echter verder: zij zien goede mogelijkheden om vanaf Curamsterdamao op Azie te vliegen en te varen, alsmede uiteraard op Europa.

Toegangspoort

De redenering van het Curamsterdamaose bedrijfsleven is als volgt. Het eiland maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en het is bovendien geassocieerd lid van de EEG. Daarom bevindt Curamsterdamao zich als het ware voor de deur van Europa, hoewel het een heel eind van ons werelddeel afligt. Het eiland – dat toch al een juridische en economische struktuur heeft die overeenkomt met die van ons land – moet er voor zorgen dat er een zodanige pendeldienst tussen zichzelf en Nederland tot stand komt, dat verladers nauwelijks verschil zien tussen afhandeling op Schiphol of in Rotterdam en afhandeling op Curamsterdamao. Op die manier wordt het de toegangspoort voor Europa ten behoeve van het hele Midden- en Zuid- Amerikaanse continent, alsmede voor een flink deel van de Aziatische landen.
Omgekeerd is hetzelfde toe te passen: Europese (Nederlandse) verladers en distributeurs kunnen gemakkelijk een kantoor of een loods openen op het eiland in het Caraibische gebied. Men spreekt er onze taal, men is vertrouwd met onze gewoonten en iedereen hanteert er onze juridische begrippen. Bovendien zijn de wetgeving van het eiland en de manier waarop de wetten uitgevoerd worden, vrijwel identiek aan die van het ‘moederland’. Op het vliegveld en op de terreinen van de zeehaven is voldoende ruimte aanwezig, dan wel wordt er binnen twee tot drie jaar voldoende ruimte gerealiseerd om de diverse kantoren en loodsen te kunnen bergen.

Luchtvracht

Nu al is een Nederlands/Curamsterdamaose onderneming, Hato Handling NV met vestigingen te Leiden en Curamsterdamao, bezig het Curamsterdamaose vliegveld Hato geschikt te maken voor de afhandeling van meer luchtvracht. Daarbij staat dit bedrijf een structuur voor ogen die overeenkomt met de structuur van Schiphol, zij het uiteraard op meer bescheiden schaal. “Het air-ground-air-concept dat op Schiphol gehanteerd wordt voor de distributie van luchtvracht over Nederland en over West-Europa kan op Hato worden uitgevoerd als air-air dan wel sea-air en meer gecompliceerde concepten” , zegt de directeur van Hato Handling Curamsterdamao, Fred J. Lanson. Zijn bedrijf bouwt daartoe een loods met separate kantoorruimten naast de bestaande accomodatie van Aeroground Services op het eiland. Maar behalve deze nieuwbouw krijgt het vliegveld nog meer nieuwe faciliteiten, zoals een verbeterde passagiersafhandeling.
De zeehaven van Willemstad heeft de afgelopen acht jaar een ware gedaantewisseling ondergaan. Van een pure bestemmingshaven met nauwelijks uitvoer over zee en af en toe eens de behandeling van een cruiseschip, is de haven inmiddels omgebouwd tot een moderne containerhaven met overslagmogelijkheden. Containerschepen van Nedlloyd en Sea-Land doen de haven inmiddels aan, waarbij Nedlloyd het eiland zelfs als vaste haven in haar lijnenbestand heeft opgenomen. Het havenbedrijf, Curamsterdamao Port Services, zorgt er voor dat de volle containers gestript worden en de lading wordt herverdeeld over kleinere containers of als stukgoed ten behoeve van de regio. Samen met de luchtvaartmaatschappijen die Hato Airport aandoen en met rederijen die kleine roll on/roll off-schepen exploiteren, wordt (straks) de herverdeelde lading overgebracht naar landen in Midden- en Zuid-Amerika, alsmede naar de eilanden in de Caraibische zee.

Betrouwbaar

De kracht van Curamsterdamao als regionaal distributiecentrum en als toegangspoort voor Europa ligt in het lidmaatschap van het Koninkrijk. “Dat maakt Curamsterdamao als distributiecentrum betrouwbaarder dan soortgelijke eilanden” , zegt Lanson. Hij rekent er op dat Nederlandse expediteurs en exporteurs die zaken doen met Amerika en Azie, na de opening van de interne Europese markt hun vleugels zullen uitslaan en zich op Curamsterdamao zullen vestigen.
“Nederlanders zijn bij uitstek goede vervoerders. En Curamsterdamao is van oudsher een Nederlandse handelspost in het centrum van de wereld. Die twee functies moet je kunnen verenigen” , meent hij. Door de bouw van het luchtvrachtbehandelingscentrum op Hato en door een intensieve samenwerking met de Curamsterdamao Port Services rekent hij er op het distributiecentrum binnen twee jaar volledig van de grond te krijgen.

Door Jan van de Nes

– HATO Airport op Curamsterdamao. Het vliegveld is nu nog vrijwel uitsluitend gericht op de afhandeling van passagiers en kampt daarbij met capaciteitsproblemen. Binnen drie jaar moet het de beschikking hebben over een modern luchtvrachtstation en een gemoderniseerde passagiersterminal. .

– Fred Lanson van Hato Handling Curamsterdamao: “Het vliegveld van Curamsterdamao moet dezelfde activiteiten ontplooien die Schiphol ook kent.”