Philips Electronics en de Technische Universiteit Eindhoven werken momenteel de plannen uit voor de gezamenlijke oprichting van het Frits Philips Institute for Quality Management. Dezer dagen moet in concrete besluitvorming de basis worden gelegd voor het instituut, dat het kwaliteitsdenken in het bedrijfsleven zal moeten bevorderen. Dat zal onder meer gebeuren door zowel onderzoek als onderwijs op dat gebied te entameren, waarbij de integratie van wetenschap en bedrijfservaringen een grote rol speelt.
Het instituut zal zich bezighouden met Total Quality Management, dat twee belangrijke componenten heeft: TQM richt zich op het brede traject van de ontwerpfase van een produkt tot en met de introductie in de markt, en, in het verlengde daarvan is het noodzakelijk de gehele infrastructuur daarbij te betrekken.
De TUE heeft veel kennis in huis op het gebied van ontwerpen, getuige de vele ontwerpersopleidingen, en herbergt de ingenieurs van de toekomst. Philips ervaart in de praktijk het grote belang van Total Quality Management in haar concurrentiepositie op de wereldmarkt. Het belang dat Philips hecht aan TQM is dan ook bijzonder groot.
Bij aanvang zal de kernbezetting van het instituut bestaan uit medewerkers van Philips en TUE, maar men heeft de intentie om de samenwerking binnen het instituut spoedig uit te breiden met andere wetenschappelijke instellingen en bedrijven. Vooralsnog zijn vier faculteiten van de TUE bij het instituut betrokken: Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica en Werktuigbouwkunde. Verwacht wordt dat meer faculteiten in de toekomst zullen toetreden.
Binnen het instituut zullen kennis en gegevens worden uitgewisseld om zodoende gemeenschappelijke inzichten en ervaringen rond TQM op te bouwen. Daarbij zal praktijkgericht worden gewerkt. Het onderzoek bouwt voort op bestaand onderzoek aan de TUE op het gebied van ontwerp-, ontwikkelings- en produktieprocessen. Verder zal gebruik worden gemaakt van de (praktijk)kennis en ervaring van Philips en andere participanten. Binnen het instituut zal tevens ruimte zijn voor onderzoeksopdrachten van derden.
Binnen de participerende faculteiten zullen, ten behoeve van het onderwijs in TQM, nieuwe studieblokken worden geintroduceerd. Ook zullen studenten stage kunnen lopen in participerende bedrijven. Doelstelling hierbij is dat alle TUE-ingenieurs bij het betreden van de arbeidsmarkt zijn uitgerust met kennis van Quality Management. Het instituut zal ook postacademisch onderwijs en cursussen voor bedrijfsmanagers gaan verzorgen.
De oprichting van het instituut ligt in het verlengde van de activiteiten van Philips binnen de European Foundation for Quality Management (EFQM), waarvan het een van de oprichters is. Ook binnen de EFQM is de doelstelling het stimuleren van onderwijs en onderzoek in Quality Management bij hoger onderwijsinstellingen, bij voorkeur in samenwerking met het bedrijfsleven.