Vanaf 1993 bestaan er, als alles goed gaat, geen ritvergunningen meer. In de plaats daarvan komen er vergunningen die gebaseerd zijn op solvabiliteit van het transportbedrijf, beroepsbekwaamheid en dergelijke.

Cabotage

Het aantal ritvergunningen is verhoogd van 7.400 in 1986 tot 67.000 in 1992. Deze geleidelijke liberalisering is volgens de Europese Commissie zonder problemen verlopen. Zij vindt het derhalve tijd om de laatste stap te nemen en het vervoer geheel vrij te geven na 1993.
Over cabotage komt binnenkort een apart voorstel. Het gaat bij het nu aanvaarde ontwerp uitsluitend om verkeer en transito naar en door EG- landen, zonder cabotage. Het nieuwe systeem met vergunningen is gebaseerd op vrije toegang tot de vervoersmarkt mits men aan bepaalde EG-criteria voldoet.

In zekere mate zijn de voorwaarden voor het wegvervoer al gelijk voor alle lidstaten. Zo gelden in de hele EG dezelfde eisen voor de tachograaf en dezelfde technische normen voor vrachtwagens. Ook de minimumaccijns op diesel van 245 ecu gaat in die richting. De Commissie wil de duur van de 1993-vergunning vastleggen op zes jaar, met een tussentijdse controle na maximaal drie jaar. Het ontwerp bevat de bepaling dat de lidstaten de Commissie in Brussel inlichten over het aantal afgegeven vergunningen. Voldoen bedrijven niet meer aan de norm dan wordt hun vergunning ingetrokken.