De directie heeft vooral haar hoop gevestigd op een onlangs afgesloten contract met de neutrale vervoerder Schiphol Express. Daarmee is een vervoerslijn naar Schiphol gegarandeerd nadat de KLM in april zijn truckdienst naar Twente Airport uit kostenoverwegingen staakte. “We hebben ons als regionale luchthaven, vervoerders, verladers en expediteurs afgevraagd of Twente als distributiepunt behouden moet blijven. Het antwoord daarop was positief. Met bedrijven als Polaroid en Texas Instruments in de buurt zou het ook te gek zijn als het antwoord nee was. Wij hebben dan ook Schiphol Express in de hand genomen. Zij garanderen tweemaal per dag een truckdienst en nemen ook een deel van de afhandeling op Schiphol en Twente voor hun rekening” , zegt ex-directeur R. Soetens van Twente Airport, die zich vanaf juni heeft vrijgemaakt om de luchtvaartmaatschappij Twente op poten te zetten.
“Met 130 expediteurs en luchtvaartmaatschappijen als klanten op regionale luchthavens als Eindhoven en Rotterdam was het voor ons het beste alternatief. Zelf een truckdienst te starten was opnieuw het wiel uitvinden. Schiphol Express heeft de truckvloot en de infrastructuur op Schiphol.” Volgens Soetens zal de neutrale truckdienst Twente opnieuw prominent op de regionale landkaart voor luchtvracht brengen. “Met de oude KLM-dienst hadden we maar zo’n twintig procent van de lokale luchtvracht. Met het huidige concept verwacht ik een aanmerkelijk groter aandeel. Vooral omdat de kosten voor elke luchtvaartmaatschappij gelijk zijn en de gedachte weg is de lading met een concurrent te vervoeren.”
Er tekent zich volgens Soetens dan ook al een grotere belangstelling af bij expediteurs om Twente weer te gebruiken als distributieknooppunt voor de regio. “Het gaat ons er ook om al de incidentele en inefficient vervoerde luchtvracht naar onze regio via onze luchthaven te kanaliseren. Onlangs is Muller Air Freight er bij gekomen. Gelijktijdig hebben andere belangstellenden bij ons aangeklopt. We zitten dus duidelijk in de lift.”
Het verlies van de luchthaven liep het afgelopen jaar met een ton op tot 789.842 gulden. Het tekort wordt hoofdzakelijk gedekt door de participerende gemeenten.