Althen geeft in het eerdaags te verschijnen jaarboek van Lufthansa toe, deze ‘nieuwkomers’ op de luchtvrachtmarkt wel degelijk als een bedreiging te zien. Hun succes als snelle vervoerders van pakjes en post werkt door op de markt van zwaardere vracht waarop voorheen luchtvaartmaatschappijen en expediteurs het monopolie hadden. Zij moeten hun service dan ook herzien, meent de Lufthansa-topman.
Volgens Althen is herziening van de logistieke keten de belangrijkste mogelijkheid geworden voor verladers om produktiekosten te besparen. Optimale distributie is bovendien doorslaggevend in de competitie met andere producenten. Snelheid, betrouwbaarheid en fijnmazigheid zijn de nieuwe sleutelwoorden in de ogen van Althen.
Hoewel het transport van airport-to-airport de ruggegraat blijft van Lufthansa’s activiteiten in de nabije toekomst, zal de maatschappij zich meer en meer als ‘totaalvervoerder’ gaan presenteren. Althen geeft aan dat Lufthansa zich graag wil aansluiten bij de koeriers, die opereren op een markt met de hoogste verwachtingen wat betreft ontwikkeling en groei.

De woorden van Althen wijzen erop dat Lufthansa inderdaad van plan is het kleine belang in DHL uit te breiden tot een kwart. In december 1990 werden de Duitse maatschappij en Japan Airlines elk voor vijf procent eigenaar van DHL. Beide carriers namen toen een optie op elk 25 procent.
“Het aandeel DHL gaf Lufthansa een geheel nieuwe positie binnen de expresbranche. Behalve een onmiddellijke uitbreiding van het dienstenpakket, bood het de mogelijkheid om gezamenlijke produkten te ontwikkelen door de sterke punten van de partners te combineren. Terwijl Lufthansa een efficiente vloot en een wereldwijd netwerk heeft, bezit DHL een wereldomvattend distributie- en computersysteem en een jarenlange ervaring in expres- en koeriersdiensten” , aldus Althen.
Bij alle aandacht voor de integrators mag die voor de luchtvrachtexpediteurs niet verslappen, waarschuwt Althen. De banden moeten zelfs worden aangehaald. Met verschillende expediteurs heeft de Duitse maatschappij de Lufthansa airport-to-airport Express Service (LES) opgezet. Zendingen tot dertig kilo kunnen tot een half uur voor vertrek worden aangeleverd.
Het nieuwste produkt is het in samenwerking met Deutsche Bundespost in januari gelanceerde ‘Same Day’. Deze door-to-door dienst voor lading tot twintig kilo bevindt zich in de testfase. Indien ze succesvol blijkt, wordt de dienst uitgebreid naar Europa en de oostkust van de Verenigde Staten.

– Met traditionele luchtvracht alleen zullen luchtvaartmaatschappijen het niet redden in de concurrentieslag met de integrators. Lufthansa eist daarom een actievere rol in het expres- en deur-tot-deurvervoer.