Afgesproken werd, dat verkeersminister prof.dr. G. Krause in het najaar met concrete voorstellen komt. Inmiddels heeft de minister al laten weten dat voor het gebruiken van autobanen, die door particulier kapitaal worden gebouwd, ‘geen tol moet worden betaald’. Hij onderstreepte hiermee een positie, die hij al begin dit jaar had betrokken.
De tweede fase van het project is een onderzoek naar de vraag op welke manier een beroep op particulier kapitaal kan worden gedaan. Volgens Krause zijn er twee modellen:

– het leasingmodel. Dat behelst, dat een particuliere maatschappij eigenaar van het te financieren stuk autobaan/spoorweg wordt. De centrale overheid betaalt op jaarbasis een leasing-vergoeding. Naar afloop van het contract kan de overheid de infrastructuur kopen of het verdrag verlengen;

– het concessiemodel. Dat model houdt in dat een particuliere maatschappij de financiering van het stuk infrastructuur draagt. De centrale overheid betaalt een vergoeding op jaarbasis, maar blijft vanaf het begin eigenaar van de infrastructuur.

Pijler

Krause ziet in particuliere financiering een belangrijke pijler bij de opbouw van de infrastructuur in Oost-Duitsland. Nu al kondigt hij aan dat ook in West-Duitsland een dergelijke mogelijkheid moet komen. Behalve voor de verkeerssector is de bondsregeling van plan ook voor andere sectoren een beroep op leasing/concessiemodellen te doen. Dat geld bij voorbeeld voor de bouw van ziekenhuizen.
Toegejuicht wordt het nieuwe model door de regeringspartij FDP. De liberalen zijn van mening dat Bonn niet alles in eigen regie kan financieren, aldus partijvoorzitter Graf Lambsdorff. De SPD ziet in persona van haar financiele woordvoerdster I. Matthaus-Maier geen brood in een dergelijk model. Volgens haar worden infrastructuurbouwwerken op die manier gewoon duurder. Ook moet de overheid dan nog zorgen voor de winst van het particuliere bedrijf.
De spoorwegvakbond, de Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) is eveneens tegen dergelijke plannen. De vakbond (500.000 leden) vreest, dat de overheid op die manier veel belastinginkomen aan particuliere financiers zal moeten afdragen. Verder vindt de GdED dat eigenlijk het autoverkeer, met name het goederenvervoer, moet opdraaien voor de financiering van de wegen. Vooral het lange-afstandsvervoer doet dat nu nog maar in zeer beperkte mate, aldus de vakbond.