DSD GmbH is verantwoordelijk voor de ketenregistratie van verpakkingsmateriaal. Men zorgt ook voor de financiering van de benodigde middelen voor het systeem van registreren en verwerken van het materiaal. De aktiviteiten van de organisatie worden zichtbaar in de uitgifte van de Groene Stip. Dit is een etiket c.q. een op een verpakking gedrukte aanduiding, die zegt dat de verpakking op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. Voor het publiek is het een aanduiding dat zij het produkt ‘rustig’ kan kopen en de (om)verpakking ervan kan teruggeven aan de winkelier. Voor de winkelier is het een aanduiding dat hij de verpakking kan retourneren aan z’n leverancier of aan een door deze ingeschakelde derde.
DSD laat weten dat het verkrijgen van een vergunning om een Groene Stip te voeren, heel eenvoudig is. “De gebruiker van een bepaald verpakkingsmateriaal meldt zich bij ons aan of bij de met ons gelieerde organisatie. Men betaalt de bijdrage die door ons geheven wordt en men krijgt het recht de Groene Stip op de verpakking te plaatsen.”

De taak van DSD bestaat uit drie elementen. Ten eerste het verstrekken van het herkenningsteken aan verpakkingen. Dit gebeurt wanneer de verpakkingen in het gevoerde registratiesysteem worden opgenomen. Daarbij incasseert men de financiele bijdragen van de verpakkende industrie en van de verpakkingsindustrie waarmee het systeem betaald wordt.
Ten tweede kent men vergunningen toe aan afvalverwerkingsbedrijven en men coordineert en controleert hun werkzaamheden. Het derde taakbestanddeel bestaat uit de verzorging van de voorlichting aan konsumenten over het gebruik van het Duale System, alsmede de informatie over de resultaten van het systeem aan politieke instanties.

Ballotage

De doelstelling van DSD is om op basis van consensus tussen handel en industrie inzake het gebruik en het verbruik van verpakkingsmateriaal konkrete aktiviteiten te realiseren met verpakkingsmateriaal. Daarbij hanteert men als uitgangspunt dat DSD-leden door hun lidmaatschap niet bevoordeeld zullen worden in het economisch verkeer. “De doelstelling is geen economische, maar een milieuverantwoordelijke” , aldus de organisatie. En die doelstelling mondt uit in de uitgifte van de Groene Stip.
“Dit kenteken van milieuvriendelijke verpakking kan iedere binnen- en buitenlandse onderneming via ons verkrijgen, ongeacht of men lid is van de organisatie of niet” . Maar omdat DSD GmbH de enige is die het recht heeft de Groene Stip uit te geven, ontstaat er een vorm van ballotage. “Wij geven ‘m alleen uit op aanvraag. De Stip mag daarom alleen op verpakkingen worden aangebracht die bij ons aangemeld zijn en waarvoor wij een exploitatiebijdrage hebben ontvangen.”

Contract

De bij DSD te registreren verpakkingen worden door de gebruikers van die verpakkingen aangemeld via het afsluiten van een contract waarin de wederzijdse rechten en plichten omschreven zijn. DSD verplicht zich om met de exploitatiebijdragen een landelijk registratiesysteem op te zetten. Bovendien verplicht de organisatie zich om geregistreerde verpakkingen te doen inzamelen en te doen sorteren in materiaalsoorten.
Het systeem is geschikt voor recyclebare en te retourneren verpakkingen. Of een verpakking onder dit begrip kan vallen, wordt vastgesteld bij de aanmelding ervan in het systeem. Via branche-organisaties kan er ook een systeem opgezet en bij DSD GmbH als totaalsysteem aangemeld worden. Voor glas, blik en samengestelde kartonnen verpakkingen voor melk en frisdranken hebben de betreffende Duitse branche-organisaties zo’n inzamel- en verwerkingsregeling getroffen. Deze verpakkingsmaterialen krijgen dan ook zonder meer een Groene Stip.

Kunststof

Voor papieren, papiermache en kartonnen verpakkingen is door DSD met de nieuw opgerichte inname- en verwerkingsorganisatie Interseroh AG in Keulen een soortgelijke overeenkomst bereikt. De branche-organisaties in de kunststofindustrie hebben de ‘Verwertungsgesellschaft fuer gebrauchte Kunststoffverpackungen mbH’ (VGK) opgericht. Deze in Frankfurt gevestigde organisatie (Fellnerstrasse 5, 6000 Frankfurt 1) staat ook open voor lidmaatschappen van buitenlandse bedrijven. Hetzelfde geldt voor Interseroh en voor de branche-organisaties van glas, blik en kartonlaminaat-verwerkende industrieen. Adressen zijn verkrijgbaar via DSD GmbH, Adenauerallee 73, 5300 Bonn 1.