De beslissing om een geintegreerd dienstenpakket aan te bieden, dateert van eind 1990. Begin 1991 werd binnen het bedrijf een reorganisatie doorgevoerd om de nieuwe activiteit de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig heeft. Behalve drie maritieme cellen bestaan nu een afdeling physcial distribution en een afdeling logistiek.
“De fysieke distributie betekent in feite een versterking van onze lijnactiviteiten” , zegt Peter Larose, die verantwoordelijk is voor het uitbouwen van de nieuwe activiteit. “Wij willen hiermee in feite een ontbrekende schakel in ons dienstenpakket opvullen. We denken dan ook niet enkel aan opslag en distributie, maar bovendien aan semi- industriele activiteiten als bij voorbeeld merken.”
Larose meldt dat Eiffe momenteel bezig is met het uitwerken van enkele grote projecten. Zowel het eigen bedrijf als de potentiele klanten moeten elkaar echter eerst wat beter leren kennen en een vertrouwensrelatie opbouwen. Larose verwacht dan ook geen concrete resultaten voor september of oktober.
Eventuele investeringen als gevolg van deze nieuwe activiteit zullen afhangen van de uiteindelijke evolutie van die projecten. Toch meent Peter Larose dat er ruimte is voor een soort expresdienst voor bij voorbeeld voedingswaren. “Voedingswaren en consumptiegoederen bieden ons inziens ruime mogelijkheden” , zegt hij.

In eerste instantie wil Eiffe samenwerken met magazijnhouders en distributeurs. Vaste contracten zijn nog niet afgesloten, hoewel zij op langere termijn niet uitgesloten zijn. Volgens Larose heeft dit systeem als voordeel dat de concepten per klant uitgewerkt kunnen worden. De uitbouw van de nieuwe afdeling zal echter wel investeringen vergen op het vlak van de informatica.