In Duitsland wil men vanaf 1 oktober 1991 de hoeveelheid verpakkingsafval die op de vuilnisbelt terechtkomt, reduceren tot nul. In Nederland hoeft dat pas tegen het jaar 2000. In Duitsland gaat men er niet vanuit dat er tot vermindering in het gebruik van verpakkingen kan worden gekomen, althans niet als doelstelling. In ons land wil men tegen het jaar 2000 de hoeveelheid verpakkingsmateriaal met tien procent verminderd hebben.
Het herverbruik van ons verpakkingsmateriaal (voornamelijk via recycling) moet in 2000 op zestig procent van het totale aanbod liggen. In Duitsland moet er vanaf 1 oktober 1991 gerecycled worden op het gebied van transportverpakkingen. In 1993 moeten alle verpakkingsmaterialen gerecycled kunnen worden. Zo niet, dan worden ze eenvoudigweg niet op de markt toegelaten.

Verplicht

In Duitsland is een retoursysteem verplicht voor alle verpakkingsstromen: logistieke verpakkingen gaan heen en weer tussen producent en handel, produktverpakkingen komen van de consument terug bij de winkelier en gaan via hem naar een inzamel- en verwerkingsbedrijf. In Nederland komen statiegeldsystemen in zwang. Bovendien wordt in ons land eerst onderzoek gestart naar de technische mogelijkheden van het sorteren en recyclen van bepaalde materialen. In Duitsland zijn de producerende en de afvalverwerkende industrieen verplicht (via DSD GmbH) om samen te praten over de samenstelling van verpakkingen ten behoeve van zowel de verpakkingstaak als de recyclingtaak.
Gescheiden inzamelen van verpakkingsafval gebeurt in ons land via de gemeentelijke milieudiensten. In Duitsland gebeurt het via de handel. In ons land gaan er proeven genomen worden met het merken van verpakkingen, in het buurland is de Groene Stip vanaf 1 oktober 1991 van kracht. Het aanbrengen van produkt-samenstellingsmerktekens op verpakkingen (bij voorbeeld van de materiaalsoort waarvan kunststof verpakkingen zijn gemaakt) wordt in beide landen overwogen.
Van enige vorm van samenwerking op het gebied van de aanpak van verpakkingsafval is tussen de beide lidstaten van de EEG nog niet veel gebleken.