De toewijzing van de fondsen vindt plaats in het kader van een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van 5,7 miljard ecu voor de jaren 1990-1994.
Er is onder meer geld uitgetrokken voor ‘telematics’ (computer- en telecommunicatienetten), zee-onderzoek en landbouw- en volksgezondheidsproblemen in ontwikkelingslanden.