In Amsterdam volgde tegen sluiting van de markt een eveneens miniem herstel. Bij de transportfondsen had dat tot gevolg dat KLM dertig cent hoger sloot op fl 27,90 en dat Nedlloyd een klein verlies omzette in een verbetering van twee dubbeltjes op fl 51,90. Van Ommeren- Ceteco sloot evenwel veertig cent lager op fl 41,50, terwijl Pakhoed pas op de plaats maakte op fl 192. Op de lokale markt zakte Frans Maas dertig cent tot fl 73,90, maar HES Beheer trok op de parallelmarkt twintig cent aan tot fl 46,90. Vrachtwagenfabrikant DAF sloot op de actieve markt onveranderd op fl 25,30, Fokker sloot drie dubbeltjes hoger op fl 35.
De stemmingsindex transport en opslag liep tegen het eind van de dag iets op en eindigde 0,20 hoger op 91,50. De index voor industriewaarden sloot 0,30 hoger op 105,60, de algemene indice 0,20 op 94,90.
De Amerikaanse dollar zette maandagochtend de opmars voort en noteeerde in Amsterdam om 10.45 uur fl 1,9925 tegenover een slot van fl 1,9895 op vrijdag. Dat werd enkele centrale banken wat te gortig, zodat onder aanvoering van de Bundesbank werd ingegrepen door dollars te verkopen. Eerder op de dag had ook Tokio geprobeerd de stijging van de Amerikaanse munt af te remen. De pogingen liepen echter op niets uit, want bij het slot van de handel kwam er voor de dollar een nog iets hogere indicatieve middenkoers op het bord van fl 1,9959. Het pond sterling kwam gedurende de gehele dag vrijwel niet van zijn plaats en er kwam ook een onveranderde slotnotering uit de bus van fl 3,3280.