De raad wordt daarmee tijdelijk uitgebreid tot dertien leden. Een aantal commissarissen zal in de nabije toekomst de gestelde leeftijdsgrens bereiken en de KLM wilde niet tot dat moment wachten om de daardoor ontstaande vacatures op te vullen. Bovendien beschikken de twee nieuwe commissarissen over een grote ervaring op het gebied van internationale samenwerking en het bewerken van consumentenmarkten en kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de KLM. Het voornemen bestaat het aantal leden in de raad in de komende jaren geleidelijk aan weer terug te brengen tot elf. Dat kan door vacatures die in de toekomst ontstaan doordat commissarissen de wettelijke leeftijdsgrens bereiken, niet te vervullen.