De Oils and Fats Contact Days worden georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de beroepsvereniging Ucomar. Ook het stadsbestuur, de American Soybean Association, de National Renderers Association, de Chicago Board of Trade, Fosfa International en Assiport verlenen hun medewerking.
De referaten van vandaag zullen handelen over de EG-politiek betreffende de sector, de GATT-landbouwonderhandelingen en het systeem van futures en opties. De sessies van morgen worden geopend met een marktprognose voor 1991-1992. Daarna volgen uiteenzettingen over palmolie en dierlijke vetstoffen. Antwerpen wil van de gelegenheid gebruik maken zijn mogelijkheden terzake aan de deelnemers voor te stellen. Deze zijn betrokken bij de handel, de verwerking, de opslag en het transport van de diverse produkten.
De bedrijven die bij de opslag en behandeling betrokken zijn, hoofdzakelijk Noord Natie en General Tank Storage, willen een groter marktaandeel in deze sector verwerven. Het zwaartepunt van de handel ligt sinds het einde van van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Naast de 190.000 m aan het vierde havendok heeft Noord Natie momenteel 37.000 m opslagtanks in aanbouw aan kaaien 227 tot 235. General Tank Storage beschikt aan kaaien 275-277 over een totale opslagcapaciteit van 200.000 m.