De export van de BLEU – de Belgisch Luxemburgse Economische Unie – is in het eerste kwartaal maar mondjesmaat gestegen. De uitvoer kwam uit op BEF 1038,7 miljard tegenover 1031,4 miljard in de overeenkomstige periode van 1990. Dat betekent een groei van BEF 7,3 miljard ofwel met 0,7 procent. In maart daalde de export van de BLEU volgens minister Robert Urbain van Buitenlandse Handel zelfs met 3,1 procent tot BEF 354,4 miljard. Urbain waagde zich niet aan een prognose over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de BLEU in de komende maanden in verband met de ongewisheid over het verloop van de wereldconjunctuur. De Nederlandse export steeg in maart met vier procent tot fl. 22,9 miljard, terwijl de invoer daalde met een procent tot fl. 20,2 miljard.

Verenigde Staten
In het geografische patroon van de Nederlandse handel met de belangrijkste handelspartners viel de export naar Belgie en Luxemburg op, met in het eerste trimester een bovengemiddelde groei van zes procent tot fl. 9,4 miljard. Daartegenover daalde de export naar de Verenigde Staten met 20 procent tot twee miljard gulden. De invoer uit de VS liep met 13 procent terug tot fl. 4,3 miljard. De import uit het Verenigd Koninkrijk steeg met tien procent tot fl. 5,2 miljard en de invoer uit Spanje met 11 procent tot fl. 1,0 miljard.
Naar goederensoorten gemeten deden zich forse procentuele stijgingen voor bij de export van minerale brandstoffen (fl. 7,5 miljard, + 28 procent) en levende planten (fl. 2,1 miljard, + 16 procent). Een teruggang werd opgetekend voor de export van machines (6,2 miljard, – 3 procent), elektrische apparaten (3,4 miljard, – 10 procent) en ijzer en staal (1,3 miljard, – 7 procent).
Aan de invoerkant waren er in het eerste kwartaal toenemingen bij kleding (2,8 miljard, + 16 procent), kunststof (2,5 miljard, + 8 procent) en werken van ijzer en staal (1,6 miljard, + 14 procent). De import van elektrische apparaten nam af (4,5 miljard, – 2 procent), evenals die van organische chemische produkten (1,7 miljard, – 4 procent).

Energie
Aan energiedragers en energieprodukten werd in het eerste kwartaal voor 6,1 miljard gulden geimporteerd (+ 9 procent). De export van energie nam met 26 procent toe tot 8,2 miljard gulden. Het exportoverschot op de energiebalans nam toe van 0,9 miljard in het eerste kwartaal van 1990 tot 2,1 miljard gulden in het eerste kwartaal van dit jaar.
De waarde van de import van ruwe olie nam met 19 procent toe tot 3,5 miljard gulden. De import van aardolieprodukten beliep, evenals een jaar daarvoor, 1,9 miljard gulden. De export van aardgas nam met 36 procent toe tot 2,5 miljard gulden (eerste kwartaal 1990: 1,8 miljard). De export van olieprodukten beliep het eerste kwartaal 5,5 miljard gulden (+ 25 procent).

Foto:
De Nederlandse export van olieprodukten steeg in het eerste kwartaal net 25 procent tot fl. 5,5 miljard. Op de foto de Europak-terminal aan de Zevende Petroleumhaven voor de opslag van ruwe olie en olie-produkten.

De Nederlandse export van olieprodukten steeg in het eerste kwartaal net 25 procent tot fl. 5,5 miljard. Op de foto de Europak-terminal aan de Zevende Petroleumhaven voor de opslag van ruwe olie en olie-produkten.