Volgens Paye zullen de groeipercentages in de naaste toekomst niet zo hoog zijn als in de jaren tachtig. Dat komt ook omdat de achteruitgang van de laatste tijd vrij beperkt is geweest en niet erg lang heeft geduurd. Er kan dus ook geen sprake zijn van een omvangrijk herstel, maar meer van een voortzetting van een geleidelijke ontwikkkeling.
De OESO verwacht dat de inflatie iets zal afnemen. Ten aanzien van de ontwikkeling van de rentetarieven hield Paye zich op de vlakte. “De omstandigheden verschillen van land tot land.”
Paye hoopt dat de lidstaten van de OESO er tijdens hun overleg deze week in Parijs in zullen slagen de besprekingen over de wereldhandel in de Uruguay-ronde een stimulans te geven. Bovendien vindt Paye het nodig dat er meer aandacht wordt gegeven aan sociale aangelegenheden als immigratie en werkloosheid. “Het zou een schande zijn als de OESO aan het einde van deze eeuw economisch succes, maar ook sociale mislukking zou worden toegeschreven.” De Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse Handel, mr. Yvonne van Rooy, heeft zich inmiddels optimistisch uitgelaten over het verloop van de onderhandelingen over een verdere vrijmaking van de wereldhandel. “Iedereen ziet nu in dat de kans op een vrijere wereldhandel verkeken is als we niet zeer snel iets doen” , aldus Van Rooy. De Verenigde Staten hebben maar een mandaat voor twee jaar om te onderhandelen en bovendien begint in 1992 de aanloop voor de verkiezingen, wat de vrijhandelsgezindheid van Washington sterk zal inperken. Optimisme vanuit het negatieve” , zo erkende Van Rooy.
De Amerikaanse handelsvertegenwoordigster, Carla Hills, noemde het in Parijs van belang dat de GATT-onderhandelaars hun meningsverschillen (ook over het dienstenverkeer en het openstellen van markten voor derde-wereldlanden) de komende twee maanden verkleinen. “Dan is afronding dit jaar mogelijk” , zo zei zij.
Een voltooide Uruguay-ronde kan een enorme groei-impuls geven. Als de handelstarieven met eenderde dalen levert dat, volgens Hills, 1.000 miljard dollar extra economische groei op over een periode van tien jaar, waarvan 140 miljard in de landen van de Europese Gemeenschap.