Volgens woordvoerder L. Vandenbrouck van het in Parijs gevestigde concern zal eerst een kantoor in Rotterdam worden geopend en vervolgens een vestiging in Brussel. Ook zal dit jaar Locstar Deutschland GmbH worden opgericht, waarin Mercedes-Benz en MAN samen 49 procent van de aandelen verwerven. Ook Locstar UK zal het licht zien, met 49 procent van de aandelen in handen van de elektronicabedrijven British Aerospace en GEC Marconi.
Locstar France blijft vooralsnog voor honderd procent in handen van het moederbedrijf. In Locstar participeren 51 Europese bedrijven, waaronder Franse en Britse elektronicaconcerns, banken, Daimler-Benz en MAN met elk vijf procent en Radio Holland met een miniem deel.
In totaal hebben de bedrijven circa twee miljard gulden geinvesteerd. Desondanks is het consortium er niet in geslaagd om voldoende fondsen te verkrijgen om een volledig systeem voor communicatie en plaatsbepaling van vrachtverkeer in Europa op te bouwen. Daar de Franse staatsinstelling Coface en de banken niet garant wilden staan, is een krediet van 2,5 miljard FF (circa 800 miljoen gulden) aan Locstar niet verstrekt.

Zware klap
Dat is een zware klap voor Locstar, dat nu in plaats van twee satellieten slechts een satelliet zal kunnen lanceren. Dit is weliswaar voldoende om communicatie met vrachtwagens tot stand te brengen, maar niet om aan plaatsbepaling te doen.
Daartoe zijn twee satellieten nodig, waarmee wiskundig de positie berekend kan worden. Volgens Locstar zal in 1995 die tweede satelliet worden gelanceerd. Tot die tijd zal de onderneming gebruik maken van het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) dat is ontwikkeld door het Pentagon maar ook is vrijgegeven voor civiel gebruik.
Locstar weet nog geen prijzen te noemen van de nieuwe diensten en apparatuur. De onderneming streeft ernaar in eerste instantie met de grote transportconcerns contracten af te sluiten met afspraken over tarieven voor terminals plus communicatie. Naar gelang de mate van grootgebruik zullen de tarieven worden gedifferentieerd.

Vervolg
Locstar zal concurreren met het Amerikaanse systeem Omnitracs dat in Europa voor het eerst is beproefd door Internatio- Muller-dochter Koning & Hartman in Delft met wagens van zusterbedrijf Van Amerongen, Frans Maas, Nedlloyd en RTT. Van deze vier bedrijven heeft RTT inmiddels een vervolgorder geplaatst.
Een derde aanbieder zal gevormd worden door de PTT’s met hun systeem Inmarsat-C voor landmobiele toepassingen. Proeven van PTT Telecom zijn gaande, maar het wachten is nog op een volledig en goedkoper aanbod in de markt van met name terminals.
Voor Omnitracs kost deze 10.000 gulden. Die prijs moet door Locstar en PTT worden geevenaard. De verwachting is dat in 1992, als alledrie de systemen volledig operationeel zijn, de prijzen zullen dalen. Satellietcommunicatie wordt dan een haalbare zaak voor het intracommunautaire wegvervoer in Europa, evenals dit reeds het geval is in de Verenigde Staten.
DAF heeft zich in het project Roadacom ook ten doel gesteld in 1992 met satellietcommunicatie op de markt te komen. Daar het Eindhovense concern niet bij machte is om een volledig systeem te ontwikkelen, moet DAF aansluiting zoeken bij een of meer van de drie leveranciers van satellietdiensten. DAF kan wel zelf zorgen voor de koppeling naar zelf ontwikkelde boordcomputers. Dat doen ook Mercedes en MAN met Locstar.

Proeven
Uiteindelijk zullen geintegreerde systemen ontstaan met registratie in de cabine, communicatie tussen de cabine en de thuisbasis via satellieten, plaatsbepaling van wagens en scanning van zendingen met barcodering voor tracking & tracing en aansluiting op systemen voor de planning van vrachtwagens.
Radio Holland wil deze zomer een voorschot nemen op die nabije toekomst. De onderneming zal bij enkele bedrijven proeven beginnen met de overdracht van gegevens van boordcomputers in vrachtwagens aan de afdelingen voor planning en hun systemen.
Het Rotterdamse transportbedrijf Papercare, gespecialiseerd in vervoer van papieren eindprodukten, zal deelnemen aan de proef. Voorts is een aantal bedrijven geinteresseerd, waaronder TNT Express Europe in Ede en Miro in Roosendaal, een dochter van het Rotterdamse Pakhoed-concern.

Foto:
Radio Holland zal bij Papercare in Rotterdam een proef nemen met de overdracht van gegevens van boordcomputers in vrachtwagens aan de afdeling planning.

Door Peter Olsthoorn

Radio Holland zal bij Papercare in Rotterdam een proef nemen met de overdracht van gegevens van boordcomputers in vrachtwagens aan de afdeling planning.