Ook ABN Amro verwacht dat de Nederlandse economie in 1991 en 1992 duidelijk minder zal groeien dan in de voorafgaande jaren doordat de groei van de wereldhandel in 1991 lager zal uitvallen en de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen gematigd zal zijn. Toch zal de toeneming boven de twee procent blijven. Na 1992 zullen de groeicijfers geleidelijk verbeteren.
In haar studie wijkt ABN Amro duidelijk af van recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat zei onlangs over de middellange termijn dat de winst van het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar en in 1992 zal dalen, gevolgd door een gedeeltelijk herstel in 1993 en 1994. Het CPB gaat daarbij weliswaar uit van een veel lagere dollarkoers dan de economische afdeling van ABN Amro, maar is daarentegen iets optimistischer over het internationale conjunctuurbeeld.
De inflatie zal volgens ABN Amro de komende jaren duidelijk hoger liggen dan in de tweede helft van de jaren tachtig. Dat kan worden toegeschreven aan een sterkere loonkostenstijging, de tussenbalansmaatregelen van de regering en ook aan de oplopende dollar. In 1991 en 1992 is over het algemeen weer ruimte is voor een bescheiden winstgroei. Het herstel van de Amerikaanse dollar biedt voldoende compensatie voor hogere rentelasten, sterker stijgende loonkosten en een terugvallende economische groei. Naar verwachting zal de totale nettowinst van in Nederland opererende produktiebedrijven al dit jaar het hoge peil van 1989 overtreffen.
In 1992/1994 kan de nettowinst in een bescheiden tempo blijven toenemen, als wordt uitgegaan van een nog iets verdere stijging van de dollarkoers en een gematigd herstel van de internationale conjunctuur.