Voor het eerst lijkt de International Maritime Organization (IMO) werk te maken van de milieudoelstellingen die vastgelegd zijn in het akkoord van Parijs. De CO2-uitstoot van de scheepvaart moet in 2050 met de helft teruggedrongen zijn. Nu is de uitdrukking ‘akkoord van Parijs’ inmiddels synoniem geworden voor het beperken van de aardopwarming, door het verminderen […]