Vervoerslogistieke werkdagen

De Vervoerslogistieke werkdagen is een samenwerkingsverband van onderwijs en onderzoeksinstituten, de overheid en het bedrijfsleven. Het is naast een platform voor kennisdeling ook een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, ondernemers en overheid op het gebied van logistiek.

Op de Vervoerslogistieke werkdagen krijgen de deelnemers van elkaar actuele resultaten uit het hele onderzoeksveld te horen. Elke deelnemer dient - al dan niet samen met andere deelnemers - een eigen paper in.

Thema’s die dit jaar aan bod zullen komen zijn onder meer: Big data, Zorglogistiek, Green Deal/stedelijke distributie, Trade Compliance, Ketenaansprakelijkheid en Nanostores.

Locatie: Breda

http://www.evo.nl/site/vervoerslogistieke-werkdagen-in-breda

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda