UIC Global Rail Freight Conference

Er dienen nog veel zaken verbeterd te worden voordat het spoorgoederenvervoer echt optimaal kan concurreren met het wegtransport en de scheepvaart. Er is bijvoorbeeld nog veel werk te verzetten voor goed functionerende internationale railcorridors en harmonisatie van regelgeving. Maar tegelijkertijd zijn er gelukkig veel kansen als het gaat om innovaties in spoorgoederenvervoer.

Om al deze ontwikkelingen te bespreken komen internationale spoorvervoerders, verladers en beleidsmakers op 22 en 23 juni in Rotterdam bij elkaar tijdens de vijfde UIC Global Rail Freight Conference.

Er komen ruim veertig internationale topsprekers. Uit Nederland zijn dat onder meer Pier Eringa (CEO ProRail) en Mark Frequin (Directeur-Generaal ministerie van IenM). 

Meer informatie vind je hier. 


www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda