Transport & Logistics 2012

Zevende editie van Transport & Logistics. Het thema: de toekomstvisie op transport en logistiek. Met de verwachting dat de (internationale) goederenstroom een vlucht zal nemen, komt de sector voor de uitdaging te staan deze op een efficiënte manier te beheersen met zo min mogelijk belasting voor leefbaarheid en milieu. Aansluitend op dit thema staan er een aantal interessante lezingen op het programma tijdens beide beursdagen. Doelstelling is om de bezoeker een complete update te geven van de markt met praktische lezingen, vernieuwende inzichten en innovatieve concepten.

Eén van de lezingen, gegeven door Buck Consultants, gaat in op synchromodaal transport. Dit is de nieuwe term voor de fysieke aan- en afvoer van goederen via ‘the cloud’ en tijdens de lezing wordt aangegeven hoe nieuwe mogelijkheden benut kunnen worden. Een ander onderwerp, gepresenteerd door Rabobank Nederland, is de verschuiving van het geografische zwaartepunt van de wereldhandel, wat vraagt om flexibiliteit binnen het bedrijfsproces en nog specifieker van het voorraadbeheer. Aan de hand van ‘best practices’ zal in worden gegaan op tips om ook de voorraad in deze roerige tijden onder controle te houden en zelfs kosten te besparen. Verder wordt er door Green City Distribution kansen en mogelijkheden besproken op het gebied van stadsdistributie: hoe kan er efficiënter worden omgegaan met vracht voor de binnenstad?

http://www.easyfairs.com/transport-nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda