Toekomst van Rotterdam als energiehaven

De RMSC organiseert samen met de STC-Group een Mastertrendsessie, met als onderwerp: De toekomst van Rotterdam als energiehaven. 

Rotterdam is een energiehaven, ongeveer 50% van het geld dat we in Rotterdam verdienen houdt verband met energie of daaraan gerelateerde producten. De opwarming van de aarde staat volop op de agenda en de overheid tracht het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Het is echter de vraag of dit beleid tot zijn recht komt in een krachtenveld van internationale handel en geopolitiek, in het licht van de 3e industriële revolutie. Zo is het gebruik van steenkool de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen, terwijl het overheidsbeleid is toegespitst op het terugdringen ervan. Een lage olieprijs is bovendien geen stimulerende factor voor het gebruik van duurzame alternatieven. 
Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de ladingstromen door de Rotterdamse haven en voor de investeringen in het havengebied? En wat betekenen ze voor de talrijke initiatieven op het gebied van duurzame energie? Tijdens de sessie op 27 januari zullen verschillende toonaangevende sprekers hun visie geven op de ontwikkelingen en de impact op Rotterdam. In het debat met de zaal wordt vervolgens op zoek gegaan naar antwoorden op de bovenstaande vragen. 

Aansluitend aan de mastertrendsessie vindt op dezelfde locatie de nieuwjaarsreceptie plaats van de RMSC. 
Locatie: STC-Group, Lloydstraat 300, Rotterdam 


www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda