Symposium Logistiek in de Bouw

Logistiek in de bouw: tijdens dit symposium hoort u de stand van zaken en de toekomstvooruitzichten. De laatste jaren heeft het Platform Logistiek in de Bouw op diverse terreinen hard gewerkt om de schakels in de keten bijeen te brengen en bouwlogistieke verbeteringen te stimuleren en te onderzoeken. Waar staan we nu en wat gaan we de komende jaren doen?

Programma:
9.30-10.45 uur Op de zeepkist
Diverse korte en bondige presentaties van bedrijven.

10:45-12:30 Resultaten van het SIA-RAAK
Onderzoek naar efficiëntere bouwlogistiek in binnenstedelijke gebieden: een innovatief project dat in september 2011 is gestart in het kader van een SIA-RAAK subsidietraject. Op basis van vragen vanuit het bedrijfsleven zijn onder andere de mogelijkheden onderzocht voor een bouwlogistiek centrum, het inzetten van een logistiek coördinator op de bouwplaats, en verdere verbeteringen en metingen van bouwlogistieke oplossingen. De eindresultaten worden gepresenteerd

11:45-12:30 uur Onderzoek komende jaren: TKI project 4c in Bouwlogistiek
Vanaf begin 2014 start een vijfjarig onderzoekstraject, 4C in bouwlogistiek, in het kader van de topsector Logistiek. Dit Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) zal vervolg geven aan het onderzoek van afgelopen jaren (middels SIA Raak), en de daarin opgedane kennis gaan toepassen in projecten met marktpartijen, overheid en kennisinstellingen. Dit zal in samenwerking zijn met betrokken bedrijven in de sector en staat open voor geïnteresseerde bedrijven.

12:30-14:00 uur: Netwerklunch en ‘Green Deal - Duurzame Logistiek in de Bouw’ Diverse koplopers uit markt, overheid en kenniswereld, aangesloten bij het Platform Logistiek in de Bouw, hebben tijdens de Innovatie-estafette 2013 afgesproken om gezamenlijk met andere gemotiveerde bedrijven te werken aan een Green Deal, die eind 2014 zal worden vastgelegd. Een introductie wordt gegeven, en de mogelijkheden hoe u kunt aansluiten en mee ontwikkelen.

Speciale ontbijtsessie
Heeft u weinig tijd? Dan doen we het hele programma kort en bondig tijdens een ontbijtsessie van 7.30 uur tot 9.00 uur

Aanmelden
Aanmelden vóór 24 januari 2014. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@logistiekindebouw.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan of u voor het gehele ochtendprogramma komt en/of alleen de speciale ontbijtsessie.

Locatie: het Bouwhuis in Zoetermeer.
http://www.logistiekindebouw.nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda