Symposium Dutch Aviation Group

Het op 21 november te houden symposium van de Dutch Aviation Group, met als overkoepelend thema 'De Nederlandse Luchtvaartagenda', zal zoals gebruikelijk worden gehouden tegen de achtergrond van actuele thema's en ontwikkelingen. U wordt bijgepraat door de president-directeur van de KLM, Pieter Elbers.

U wordt ook nu weer de gelegenheid geboden om vragen te stellen en uw visie over belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen. Daarnaast kunt u netwerken en de top van de Nederlandse luchtvaart ontmoeten.

Vanaf 13.30 uur is de ontvangst en om 14.00 uur zal het symposium worden geopend. Het programma wordt om 17.30 uur afgesloten met een netwerkborrel waarna u aansluitend welkom bent op het te houden dinerbuffet.

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda