Seminar transport en logistiek

‘Wat voor gevolgen hebben de nieuwe algemene voorwaarden in de Duitse transportsector?’ Deze vraag staat centraal tijdens het seminar ‘Transport en logistiek in Duitsland’, dat op dinsdag 31 mei van 13.30 tot 18.00 uur in Zoetermeer plaatsvindt. De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met EVO.

Tijdens de bijeenkomst zullen onder andere de volgende onderwerpen worden besproken: Waarom zal in toekomst met de DTLB naast de vernieuwde ADSp 2016 worden gewerkt? Wat is de inhoud van de ADSp 2016 en de DTLB? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de ADSp 2016 en de DTLB en wanneer zijn ze van toepassing? Tijdens het seminar zal uitgebreid worden stilgestaan bij de rechten en plichten onder beide sets voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsregelingen.

Het seminar is bedoeld voor ondernemers uit de logistieke branche, zoals belanghebbenden, expediteurs en vervoerders, die met Duitse ondernemingen zaken doen. De voertaal is Nederlands. Aan het seminar kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De deelnamekosten bedragen 199,- euro (excl. BTW). Leden van de Duits-Nederlandse Handelskamer krijgen 20 procent korting. 

Aanmeldingen: Duits-Nederlandse Handelskamer, Eveline van Hooren, Tel. 0031 (0)70 3114 156, e-mail: e.vanhooren@dnhk.org.
www.dnhk.org/seminars/transport


www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda