Seminar: Opslag van Goederen

Advocatenkantoor Banning organiseert een middagseminar over de opslag van goederen: Bewaren is niet zonder gevaren.
Tijdens het seminar wordt ingegaan op kwesties als:
  • Is een opslag- of transportbedrijf aansprakelijk voor bederf, verlies of diefstal van opgeslagen giederen, ook al kan het opslag- of transportbedrijf daar niets aan doen?
  • Welke voorwaarden zijn van toepassing op (tussentijdse) opslag?
  • Bieden expeditie- en vervoercondities ook bescherming?
  • Heeft een opslagbedrijf altijd een pand- en/of retentierecht recht op de opgeslagen goederen?
  • welke informatie moet aan het opslagbedrijf worden verschaft over de (eventueel gevaarlijke) aard van de aangeleverde goederen?

Locatie: Scheepvaart en Transport College te Rotterdam. Graag aanmelden voor 20 september. Deelname aan het seminar is geheel kosteloos.
http://www.banning.nl


http://www.banning.nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda