Rail & Logistiek 2014

Event over relevante ontwikkelingen in spoorgoederenvervoer en kansen van rail in logistiek. Locatie: Staal in Rotterdam

Sprekers: Rens Buchwaldt (Flora Holland), Mark Geilenkirchen (AMPT Zeebrugge), Wouter van Dijk (Havenbedrijf Rotterdam), Koen Cuypers (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Gerhard Troche (Move Europese Commissie), Joannes Peeters (FOD Mobiliteit en Vervoer), Franc van der Steen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Laurie d’Hont (EVO), Cees Tommel (Keyrail), Karl Michael Mohnsen (TX Logistik), Geert Pauwels (NMBS Logistics), Frank Schuhholz (ERS Railways en European Rail Freight Association) onder leiding van Ad Toet (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Doelgroep
- Directeuren en manager van verladers
- Spoorvervoerders
- Aanbieders van spoorvervoer
- Logistieke dienstverleners
- Beleidsmedewerkers van havens
- Overheden uit België en Nederland
http://www.raillogistiek.com

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda