Noordzeekanaal Expo

150 jaar geleden werd bij koninklijk besluit de beslissing genomen om het Noordzeekanaal te graven. En dat dit een juiste beslissing was blijkt wel uit het feit dat ieder jaar meer dan 100.000 schepen het kanaal passeren. Door het graven van het kanaal kwam het gehele gebied in ontwikkeling. De regio is daarmee praktisch het oudste industriegebied van Nederland. Met de zeehaven in IJmuiden en de havens in Beverwijk, Zaandam en Amsterdam bruist het van de activiteiten. Dat is dan ook de reden dat de initiatiefnemers besloten hebben de handen in een te slaan en de Noordzeekanaal Expo te organiseren.

Centraal op de beursvloer wordt een congresruimte ingericht waar diverse inlooplezingen worden verzorgd. Thema´s als duurzaamheid en milieu, vestigingsbeleid, ontwikkeling verouderde industriegebieden e.d. zijn belangrijke thema´s van het congres. Ook deelnemende bedrijven kunnen een bijdrage aan de inlooplezingen leveren. Naast de vakbeurs en de inlooplezingen is er een tentoonstelling over het Noordzeekanaal. Via foto’s, films en maquette krijgt men een goede voorstelling hoe het kanaal gegraven werd en hoe de sluizen en tunnels werden gebouwd en hoe in de toekomst het sluizen complex er uit komt te zien.

Locatie: Kromhouthal te Amsterdam-Noord.
http://www.noordzeekanaalexpo.nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda