Het Grote Big Datacongres

Big Data betekent het begin van een omslag in het denken over verkeer en vervoer. Want juist in deze sector worden enorme hoeveelheden data verzameld. Elke seconde registreren verkeersdetectoren in of langs de weg meldingen van voertuigen. We weten hoe snel ze rijden, hoe groot ze zijn, hoe zwaar ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Van seconde tot secondes wordt de positie van de bus doorgegeven, gekoppeld aan het tijdstip.

Maar daarbuiten is ook nog heel veel andere verkeersgerelateerde data beschikbaar. Bijvoorbeeld ongevalsgegevens van politie en ziekenhuizen, of informatie over het weer, de bevolkingsopbouw of het vervoermiddelenbezit. Van al die data wordt nu slechts een fractie gebruikt. Sinds kort zijn er nieuwe technische mogelijkheden om die enorme hoeveelheden data te doorgronden en hele nieuwe verbanden te leggen.

Op het Grote Big Data Congres laten specialisten uit de sector mobiliteit én uit andere vakgebieden zien wat er nu al mogelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om verkeersmanagement, verkeersveiligheid, openbaar vervoer e.a. werkvelden.

Big Data zal één van de belangrijkste tools gaan vormen in het verkeers- en vervoerbeleid van de toekomst. Daarom mag u dit congres niet missen!

http://www.hetgrotebigdatacongres.nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda