Congres en netwerkdiner Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV)

In vijf jaar tijd van 0 naar 1500 vrachtwagens in containertransport! Nieuwkomer in containersector laat onstuimige groei zien in conservatieve sector. 

Is dit de krantenkop van Nieuwsblad Transport in 2022? De containersector verandert snel. Nieuwe allianties, overnames, start ups, andere business modellen, nieuwe toetreders, moderne terminals, meer concurrentie en met name meer automatisering en digitalisering. Verandering is de enige constante factor.

Wat betekent dit voor de positie van de wegvervoerder in de containersector? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Dit thema staat centraal op het jaarcongres van de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV) – deelmarkt van TLN. Een panel van deskundigen gaat hierover met elkaar in discussie. Is een organisatie met meer dan 1000 vrachtwagens überhaupt mogelijk in de containersector? Wat is daar voor nodig en wie zijn de partijen die dat mogelijk gaan doen? De paneldiscussie vindt plaats tussen de verschillende gangen van het netwerkdiner. Tijdens het netwerkdiner gaan leden van de AZV en TLN en vertegenwoordigers uit de containersector van o.a. terminals, rederijen, expediteurs, verladers en leveranciers met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

16.15 uur: inloop
17.00 uur: opening door Marco Post
17.15 uur: congres en netwerkdiner
20.30 uur: einde

Locatie: Hotel Van der Valk Ridderkerk

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda