Bijeenkomst: ‘Kent u de Amerikaanse Exportregels?’

Voor veel Europese bedrijven is het onduidelijk of hun producten onderhevig zijn aan de Amerikaanse export wetgeving. Hierdoor lopen deze bedrijven grote risico’s. Een verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben.

Voor deze bedrijven organiseert EVO een seminar. Na deze bijeenkomst heeft u een goed beeld van de Amerikaanse exportwetgeving en bent u in staat om te beoordelen of een product hier onderhevig aan is. U kent de risico’s en weet hoe u moet optreden om deze te voorkomen.

De Amerikaanse wetgeving op het gebied van wederuitvoer (re-export) heeft grote impact in Europa. Veel Europese producten bevatten Amerikaanse onderdelen of technologie. Ook verandert de samenstelling van producten van bedrijven vaak. Wat betekent dat de beoordeling (wel of niet onderhevig aan Amerikaanse export wetgeving) ook regelmatig plaats moet vinden. Bij een onjuiste beoordeling lopen bedrijven onder andere het risico uitgesloten te worden van handel met de Verenigde Staten.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een grondig overzicht van de wettelijke basis van de Amerikaanse maatregelen op het gebied van wederuitvoer. Omdat deze regels erg ingewikkeld zijn is het van belang dat u weet welke voor uw situatie gelden.

De volgende onderwerpen komen tijdens het seminar aan bod:
1. overzicht van US Export Administrations regulations (EAR);
2. waar vind ik informatie over EAR;
3. de 10 verboden op het gebied van uitvoer;
4. voorwaarden voor EAR vergunningsverlening;
5. indelingsregels (CCL, EAR en ECCN);
6. export en re-exports naar risicolanden (Iran, Syrië etc.)
7. sancties (black lists, publicaties etc.)

De bijeenkomst wordt gegeven door Dr. Ursula Bachem Niedermeijer. Deze Duitse expert is gespecialiseerd in Amerikaanse Exportregels.
http://www.evo.nl/site/seminar-amerikaanse-exportregels

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda