Amsterdam Logistics event

Welke stappen moeten we nú zetten om in 2020 tot de Preferred Logistics Hubs van Europa te behoren? De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een ijzersterke uitgangspositie voor de verwerking van goederenstromen uit de hele wereld. We beschikken over logistieke knooppunten zoals de luchthaven Schiphol, de Amsterdamse haven en de bloemenveiling Aalsmeer. De Rotterdamse haven ligt om de hoek. Er is toegang tot een fijnmazig netwerk van lucht-, weg-, water-, spoor- en dataverbindingen (AMS-IX). Kortom, de MRA heeft een sterke logistieke propositie. Die boodschap is niet vanzelfsprekend. Globalisering en ontwikkelingen in de logistieke keten stellen steeds hogere eisen. Bij het bepalen van kansen en bedreigingen kunnen we gebruik maken van verschillende visies op de toekomst, zoals de scenarioanalyse van de Amsterdam Economic Board. Doorslaggevend is de manier waarop we daar in de praktijk mee omgaan. We moeten samenwerken en keuzes maken.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met u in gesprek om te bepalen wat we kunnen doen om de kansen te benutten die er liggen voor het cluster Logistiek. Welke concrete acties vereist dit van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen?

Programma:
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom en inleiding
• Jos Nijhuis, CEO Schiphol Group, voorzitter Kerngroep Logistiek, lid Amsterdam Economic Board
• Eberhard van der Laan, burgemeester Gemeente Amsterdam, voorzitter Amsterdam Economic Board
Blik op de toekomst: trends & ontwikkelingen in de logistiek
• Henk Zijm, wetenschappelijk directeur Dinalog, hoogleraar Supply Chain Management, Universiteit Twente

Interactief debat o.l.v. Arthur van Dijk, wethouder EZ Gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van de Amsterdam Logistics Board en lid Amsterdam Economic Board:
Creating connections for 2020, met bijdragen van onder andere:
• Michiel van Veen, manager Logistiek Binnenlandse Markt, FloraHolland
• Ron van der Wal, Station Manager, WFS
• Pieter Bas Bredius, COO, Ter Haak Group

16.00 uur Netwerkborrel, met optionele rondleiding MBO College Airport
http://www.eventure-online.com/eventure/welcome.do?type=participant&congress=6_KEN21&page=index

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda