7e IVR-Colloquium

Het 7e Colloquium, dat deze keer in Bratislava plaats vindt, zal ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van het internationale aansprakelijkheids- en vervoerrecht in de binnenvaart. Aktuele aanleiding hiervoor is de recente ondertekening van het herziene CLNI verdrag. Op 27 September 2012 werd de slotakte ter goedkeuring van het Verdrag van Staatsburg van 2012 inzake de Beperking van Aansprakelijkheid in de Binnenvaart (CLNI 2012) ondertekend. Aan de Diplomatieke Conferentie ter goedkeuring van het verdrag namen vertegenwoordigers van 13 landen en van diverse erkende internationale organisaties, waaronder IVR, deel. Het gewijzigde verdrag kwam na meerdere jaren van onderhandeling tot stand en breidt het toepassingsgebied van het huidige verdrag, dat beperkt is tot Rijn en Moezel, uit. In het Colloquium zal aandacht worden besteed aan de betekenis van het uitgebreide toepassingsgebied van het verdrag. Verder zal worden ingegaan op precedurele aspecten en de oprichting en verdeling van het fonds vanuit de praktijk.

Op de tweede dag zullen de ontwikkelingen op het gebied van het vervoerrecht en de betekenis van uniforme internationale vervoervoorwaarden worden behandeld.

Deelname aan het Colloquium staat open voor vertegenwoordigers van de scheepvaart, verzekeringen, makelaars, havens, overheden, experts, advocaten en andere belangstellenden.

http://www.ivr.nl

www.nieuwsbladtransport.nl is de website voor professionals actief in transport en logistiek en is een uitgave van NT Publishers BV.

NT Publishers BV is een onderdeel van de ProMedia Group, met het hoofdkantoor in Breda