Het mag inmiddels bekend zijn. De weekendrust uitsluitend in de cabine doorbrengen is met ingang van dit jaar verboden. Een uitspraak van het Europees Hof eind vorig jaar bracht hierover uitsluitsel.