De partijen die in Duitsland een nieuwe regeringscoalitie proberen te vormen, hebben een lijst van knelpunten opgesteld, waarbij de meningen ook in de transportsector nog sterk verschillen.

De Groenen, die aan het coalitieoverleg deelnemen, willen dat in 2030 geen nieuwe voertuigen die op fossiele brandstoffen (diesel en benzine) rijden meer op de wegen worden toegelaten. De Union van CDU en CSU weigert hierover te praten.

Er zijn bij het coalitieoverleg in Duitsland, na de laatste bondsdagverkiezingen, vier partijen betrokken. Dat zijn CDU en CSU, die samen de Union vormen, de liberale FDP en 'die Grünen/Bündnis 90'. De coalitie waaraan ze werken heet 'Jamaika'. Dat heeft te maken met de kleuren van de vlag van Jamaica (zwart, geel en groen), die overeenkomen met de kleuren van de aan het coalitieoverleg deelnemende partijen.

De vier partijen hebben een gezamenlijk overzicht opgesteld van zowat 125 punten waarover nog discussie bestaat. Het betreft behalve verkeer en vervoer onder meer de belastingen, Europa, klimaat, energie en milieu, immigratie, opleiding en vorming, innovatie, digitale media, werk, pensioen, zorg, sociale uitkeringen, agrarische zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en het woonbeleid.

Het stuk is door de vier partijen geheim gehouden, maar persbureau DPA heeft er de hand op weten te leggen. De verschillen tussen de aanstaande coalitiepartners zijn op het gebied van verkeer en vervoer aanzienlijk, niet alleen waar het de uitfasering van voertuigen op fossiele brandstoffen betreft. Er is ook onenigheid over de tol die vooral de CSU wil heffen op personenwagens, de 'Pkw-Maut'.

Op verkeersgebied hebben de vier partijen intussen ook heel wat compromissen weten te sluiten, zo blijkt uit het uitgelekte stuk. Die gelden onder andere het klimaatbeleid tussen nu en 2030, het vervoer van goederen over langere afstanden, de terugdringing van broeikasgassen in het algemeen, de vermijding van rijverboden en het gebruik van synthetische brandstoffen.

De Groenen zouden ook hebben aangegeven van het jaar 2030 voor een absoluut verbod voor 'fossiele' voertuigen geen halszaak te willen maken. Anderzijds is het de vraag in hoeverre de Union blijft vasthouden aan een tol voor personenauto's. De Pkw-Maut is vooral een hard onderhandelingspunt voor de Beierse CSU, maar zou binnen de Union met de CDU kunnen sneuvelen.Laatst gewijzigd: 13 november 2017 11:40