Jan Hendrik Dronkers wordt per 1 januari de nieuwe directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen. Dronkers wordt ook loco secretaris-generaal en daarmee de tweede man op het departement. Dat was hij ook al toen dat nog Infrastructuur en Milieu heette.

Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij studeerde onder meer civiele techniek aan de HTS en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Laatst gewijzigd: 27 december 2017 09:27