De transportsector wordt voorlopig uitgesloten van de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn. Dit betekent dat chauffeurs uit lage-lonenlanden elders in Europa op minimumniveau mogen worden beloond.