Het wegvervoer in Europa zal de komende decennia alles uit de kast moeten halen om de klimaatdoelen te halen. Er moet grootschalig worden overgestapt op biobrandstof.