Chiquita's bananen worden steeds groener. Dankzij vernieuwing van de containervloot is het energieverbruik van het bedrijf met 11% gedaald terwijl het aantal containers met 25% is gegroeid.