De haven van Luik boekte in 2016 een 2,5% hogere omzet dan in 2015. Ze dankt dit prima resultaat aan haar diversificatie en strategische keuzes.