De Vlaamse Regering gaat de wettelijk verplichte nodige adviezen inwinnen voor een aanpassing van het Havendecreet.