Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil een GreenDeal sluiten met de zee- en binnenvaart om deze modaliteiten verder te verduurzamen.

Laatst gewijzigd: 11 oktober 2017 12:19