Ook in Nederland wordt gerommeld met de uitstoot van broeikasgassen door vrachtauto's, door geen AdBlue te gebruiken.

Laatst gewijzigd: 20 maart 2017 11:22