Een 48-jarige ex-manager van Volkswagen in de Verenigde Staten moet misschien nog tot zijn 218-de jaar doorleven om als vrij man de gevangenis te kunnen verlaten.