Postbezorgers en andere mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), krijgen voortaan minstens het wettelijk minimumloon.