3-minuten-regel

Registratie van de hoofdactiviteit binnen periodes van drie achtereenvolgende minuten door een tachograaf. Als tussen twee periodes van rijden één minuut rust wordt geregistreerd, zal de tachograaf deze minuut aanmerken als rust-rijtijd. Het stoppen bij een stoplicht wordt hierdoor niet geregistreerd als rijtijdonderbreking. (Zie ook: Tachograaf)
      Terug naar het overzicht