Cursus Logistiek naar Rusland

Congres en netwerkdiner Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV)

Nieuwe allianties, overnames, start ups, andere business modellen, nieuwe toetreders, moderne terminals, meer concurrentie en met name meer automatisering en digitalisering. Verandering is de enige constante factor. Wat betekent dit voor de positie van de wegvervoerder in de containersector? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Dit thema staat centraal op het jaarcongres van de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV) – deelmarkt van TLN.