Havendebat Rotterdam 2017 - congestieberaad

Oplossingen voor de vertraging in de haven


Na jaren van chagrijn staan de seinen weer op groen in de haven. Klinkende groeicijfers konden worden overlegd tijdens de presentatie van de eerste halfjaarcijfers. Helaas is er ook reden tot zorg. De aanhoudende congestie in de haven van Rotterdam (en ook in Antwerpen) zorgt voor een rem op de groei. Recent heeft het Havenbedrijf Rotterdam, op verzoek van de markt, een congestieberaad geïnitieerd. 
Tijdens het Havendebat Rotterdam wordt dit beraad overgenomen, vrij voor iedereen om aan deel te nemen. Doel is het probleem van congestie af te pellen en duidelijk oorzaak, gevolg en oplossing te benoemen. Praat u mee?

Vele oorzaken
Wat is nu eigenlijk de oorzaak van de congestie? De congestie blijkt vele oorzaken te hebben. Door de jaren wisselen deze oorzaken elkaar als estafette af: beperkte ruimte en capaciteit terminals, bouwwerkzaamheden MV2, schaalvergroting, nieuwe kranen, automatisering, inregelen nieuwe terminals, ontbreken interne baan en ga zo maar door. 
Met name de binnenvaart is kind van de rekening, binnenvaartschippers moeten soms dagen wachten op hun lading.  Tijdens het havendebat benaderen we deze kwestie vanuit elk perspectief en zoeken we naar oplossingen.

Constructief debat
Het havendebat staat ook dit jaar weer onder leiding van Rens de Jong. Hij leidt het debat scherp en met flair, gericht op een oplossing. Aan het debat nemen alle sleutelpersonen deel. U treft meer dan 200 professionals uit de haven: rederijen, terminals, operators, vervoerders, etc.Organisatie

In samenwerking met

Partner